XiangSheng 728A Vacuum Tube Pre-Amplifier Shigeru Wada silver - Click Image to Close